Information om elektrisk affald

Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal sådant affald indsamles særskilt og behandles.

Hvis du i fremtiden skal bortskaffe dette produkt, bedes du ikke smide det sammen med almindeligt affald. Send venligst dette produkt til indsamlingsteder, hvor dette er tilgængeligt, eller til salgsstedet/hvor du har købt produktet.

Alle salgssteder, der sælger elektriske produkter, er forpligtede til at modtage sådant affald uden beregning.