Konkurrencevilkår

Vilkår for deltagelse i Wilfa konkurrence. Wilfa AS er ansvarlig for konkurrencen. Ved deltagelse i konkurrencen vil disse konkurrencevilkår anses som accepteret.

  1. Kampagneperiode Kampagnen starter i løbet af 2020 og afsluttes i løbet af 2020. Vinderen af præmierne trækkes efter konkurrencen er afsluttet og vil først blive offentliggjort, efter vi har fået kontakt med vinderen.

  2. Hvem kan deltage Konkurrencen er åben for enhver person med undtagelse af ansatte hos Arrangøren, eller andre involverede virksomheder. Deltagere skal være over 18 år, eller indsende samtykke fra forældre eller værger. Alle deltagere skal have bopælsadresse i Norge.

  3. Hvordan man deltager Man deltager ved at svare på vores websted, Facebook/Instagram og følge instruktionerne i konkurrenceopslaget. Vinderne trækkes tilfældigt blandt dem, der har deltaget, og vinderen modtager besked om, at de har vundet. Vinderne skal svare på beskeden inden for en uge for at modtage præmien. Hvis vi ikke hører noget inden for fristen, går præmien til en anden. Man kan deltage flere gange, hvis ønsket, men der er kun én præmie pr. person.

  4. Om konkurrencen og præmier På den valgte dato trækkes der vindere af præmien. Præmierne i denne konkurrence er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre personer. Præmien kan ikke sælges videre eller byttes til penge. Vindere af konkurrencen skal opgive alle nødvendige oplysninger, for at Arrangøren kan udstede og sende præmierne. Eventuelle forsendelsesomkostninger eller gebyrer relateret til præmierne dækkes af Arrangøren. Arrangøren kan ophæve præmietildelingen, hvis tilstrækkelige oplysninger til at udstede og sende præmien ikke gives inden for rimelig tid, eller hvis vinderen giver forkerte oplysninger. Præmier, der sendes til vinderen og ikke hentes inden for tidsfristen og dermed returneres til vores lager, vil ikke blive sendt igen. Vinderen kan derefter aftale med Wilfa om evt. at få tilsendt præmien, hvor vinderen selv skal betale for fragt.

  5. Generel information Hvis denne konkurrence ikke kan gennemføres som planlagt, forbeholder Arrangøren sig retten til at ændre vilkårene for konkurrencen. Arrangøren kan diskvalificere enhver deltager i konkurrencen eller nægte at uddele præmien under konkurrencen, hvis deltagerne ikke opfører sig i overensstemmelse med konkurrencevilkårene, eller hvis der er mistanke om snyd.

  6. Persondatapolitik for Wilfa's Facebook/Instagram kampagne Hvis du vinder konkurrencen, vil vi eller de, der hjælper os med at gennemføre konkurrencen, kontakte dig på mail/Facebook/Instagram for at bede om de oplysninger, vi har brug for, for at kunne give dig præmien, du har vundet. De personoplysninger, vi anmoder om, kan være navn, telefonnummer, adresse og andre oplysninger, der kan være relevante for præmien. Vi er ansvarlige for de personoplysninger, vi modtager i forbindelse med konkurrencen. Medmindre du har givet et klart og tydeligt samtykke til noget andet, vil vi kun bruge dine personoplysninger til at gennemføre konkurrencen. Oplysningerne vil ikke blive udleveret til andre, medmindre vi skulle være pålagt noget andet i henhold til lov, forordning, myndighedsafgørelse eller lignende. Hvis vi bruger et andet selskab til at hjælpe os med at gennemføre konkurrencen, vil dette selskab få adgang til dine personoplysninger. De er i så fald vores databehandler og kan ikke bruge oplysningerne på anden måde end aftalt med os. Hvis du har givet os forkerte oplysninger eller dine oplysninger ændres, beder vi dig om at kontakte os, så vi kan rette dette. Du kan anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi har registreret om dig, medmindre fortsat opbevaring er nødvendig for, at vi kan gennemføre konkurrencen, vi har brug for oplysningerne for at kunne dokumentere, at konkurrencen er gennemført, eller videre opbevaring på anden måde er lovpålagt, herunder efter regnskabsloven. Vi vil under alle omstændigheder ikke opbevare dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og vores lovpålagte pligter. Du har ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Behandlingsansvarlig er Wilfa AS (org.nr. 917349568). Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail:

  7. Spørgsmål Ved spørgsmål om konkurrencen kan man kontakte Wilfa Norge på e-mailadresse .