Quick Guide example

KM2GY-T70_KM2BS-T70_SPIRALKROK

SPIRALKROK

Recommended For:

 • Gjærdeig
 • Mørdeig:
 • Pastadeig

Maksimal kapasitet

Maks. melmengde

Væskeinnhold

(væske %*)

Anbefalt tid

Anbefalt
hastighet

Vanlig deig

3 kg

2,0L (67%)

5 - 8 min

50 - 100%

Halvtørr deig

1,5 kg

0,9L (60%)

5 - 8 min

30 - 70%

Tørr deig

0,8 kg

0,44L (55%)

5 - 8 min

20 - 50%

Pastadeig

0,5 kg

0,3 kg egg

1 - 4 min

10 - 30%

*Væske %: Forholdet mellom væske og mel. Beregnes ved å bruke "Bakerens prosent".

Maksimale kapasiteter og anbefalte tider bygger på elting av deig med vanlig hvetemel og kaldt vann til glutennettverket er ferdig utviklet.

Automatisk overbelastningsvern

Maskinen er utstyrt med et automatisk overbelastningsvern som overvåker motorbelastningen kontinuerlig. Ved overbelastning som følge av for tung elting stopper maskinen automatisk, og hastighetsindikatoren begynner å blinke for å angi overbelastning. Tilbakestill maskinen ved å sette hastigheten til 0%. Gjentatt aktivering av overbelastningsvernet kan gjøre at maskinen blir utsatt for ekstra slitasje, og følgende tiltak bør vurderes hvis motorens overbelastningsvern blir aktivert:

 1. Tilsett mer væske. Deigen blir da enklere å elte.
 2. Del deigen i to og elt halvparten av gangen.
 3. Kjør maskinen med lavere hastighet.

Merk: Probaker er også utstyrt med et termisk motorvern. Gjentatt aktivering av det automatiske overbelastningsvernet eller bruk i høye romtemperaturer kan utløse det termiske vernet. La maskinen avkjøle i 30 minutter hvis den ikke vil starte.

Rengjøring

Rengjør spiralkroken med varmt såpevann eller i oppvaskmaskin.

Bruk

Feste spiralkroken

 1. Sett verktøyskaftet inn i verktøyfestet.
 2. Drei med klokken for å låse verktøyet. Verktøyet er riktig montert når det "klikker” på plass.

Løsne spiralkroken

 1. Drei mot klokken til verktøyet beveger seg utover.
 2. Fjern verktøyet fra verktøyfestet.

Start alltid langsomt når du blander inn ingredienser eller tilsetter nye ingredienser. Øk hastigheten gradvis etter hvert som innholdet blandes.

Bakerens tips

 1. Start med kalde ingredienser. Elteprosessen genererer varme under elting. Temperaturen på deigen øker gjerne med 1 - 2°C per minutt. Generelt anbefales det å stoppe eltingen når deigen kommer opp i en temperatur på 26°C. Høyere temperaturer kan påvirke deigen og føre til at glutennettverket brytes ned.
 2. Elt tilstrekkelig til å utvikle et sterkt glutennettverk. Elting med anbefalt hastighet og tid som beskrevet i "Maksimal kapasitet” gir gjerne et godt resultat.
 3. Utfordre deg selv: Høyt vanninnhold i deigen kombinert med riktig elting gir gjerne et langvarig og luftig resultat.