REACH INFORMATION

Information om artikel 33 i REACH-forordningen om Wilfa-produkter.

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter, der indeholder et eller flere særligt problematiske stoffer i en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent, underlagt visse informationskrav. Stoffer, der er identificeret som særligt problematiske, er optaget på den såkaldte REACH-kandidatliste af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

For oversigt over information om produkter, der indeholder stoffer over denne vægtgrænse klik her.